HKÜ Kuluçka Merkezi:

Merkezin amacı; kuluçka mekanizması ile akademisyen ve öğrenciler nezdinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren buluşların ticari değeri olan ürünlere çevrilmesi, üniversite ile şirketler arasında bilgi akışının sağlanması konularında destek hizmetleri sunmaktır. Merkezde öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından kurulan şirketler girişimcilerin Ar-Ge fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamakta, ayrıca kuruluş ve daha sonraki aşamalarda ihtiyaç duydukları bilgi, danışmanlık, eğitim hizmetlerini vermektedir. Bu kapsamda KALİTTO bünyesinde yer alan İnkübatör’de öğretim elemanları ve öğrencilerin sahibi olduğu firmalar faaliyet göstermektedir.

Kuluçka Merkezinde yer almak isteyenlerin iş fikirleri ve varsa projeleri ile KALİTTO'ya başvurmaları gerekmektedir.