• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

"Kadınlar Gazikente Hazırlanıyor” Projesi

"Kadınlar Gazikente Hazırlanıyor” Projesi 

Uygulama Birimi: HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.

Proje Ortakları: Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı, Özel Erdem Koleji

Hibe Veren Kurum: Kalkınma Bakanlığı

Program: SODES (Sosyal Destek programı)

Proje Tipi: Belirli Etkinlikleri Geliştirme ve Destekleme

Projenin Başlangıç ve Bitişi: 01.12.2011- 31.12.2012

Projenin Amacı: Gaziantep'e göç etmek zorunda kalmış 75 kadının Gaziantep kent yaşamına adaptasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin Sonuçları:

75 kadın Mesleki eğitim/beceri kazandırma kurslarına katıldı.
- 75 kadın Geleneksel kıyafet tasarımı kursu eğitimi aldı.
- 75 kadın Takı tasarımı kursu eğitimi aldı
- 75 kadın Cam-seramik hediyelik eşya kursu eğitimi aldı
Bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri
- 75 kadın Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik faaliyetlere yönelik eğitimlere katıldı
- 75 kadın, Kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme faaliyetlerine katıldı.
- 75 kadın, Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyet (çocuk eğitimi dahil) seminerlerine katıldı.
- 75 kadın, kadın sağlıkYurttaşlık/kentlilik/birlikte yaşama bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyet seminerlerine katıldı