• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

HKÜ (Gazikent) ÜSİGEM 'in (Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi) Stratejik Yol Haritasının Hazırlanması” Projesi

HKÜ (Gazikent) ÜSİGEM 'in (Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi) Stratejik Yol Haritasının Hazırlanması” Projesi

Proje Ensttitü/Fakülte: Fen Bilimler Enstitüsü

Proje Ortağı: Gaziantep Sanayi Odası

Proje Program/Kurum veya Kuruluş: T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı / Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programı

Projenin Süresi: 12 ay

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 21.11.2011-21.11.2012

Projenin Amacı:

Genel Amaç: Böle sanayinin bilgi ve teknolojik altyapısını AR-GE ve İnovasyon faaliyetlerini güçlendirmek ve Üniversite- Sanayi işbirliğini Teşvik etmek

Özel Amaç:
- Gaziantep, Kilis ve Adıyaman sanayisinin AR-GE ve inovasyon konularında bilgi kapasitesini geliştirecek ve altyapısını güçlendirecek, teknoloji transferi yapabilecek alanlar konusunda çalışmalar yapacak, bölgedeki akademisyenler arasında etkileşimi –iletişimi-işbirliğini artıracak bir” Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi” nin Hasan Kalyoncu (Gazikent) Üniversitesi bünyesinde kuurlmasına ilişkin kapsamlı bir Startejik Yol Haritasının hazırlanması hedeflenmektedir.

Projenin Sonucları:

Proje Ortağımız Gaziantep Sanayi Odası olup, bu projeden beklenen sonuçlar;
- Gazikent ÜSİGEM’in Vizyonu’nun ve Misyonu’nun belirlenmiş olması,
- Saha Çalışmaları ile min. 480 sanayicinin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının analiz edilmiş olması,
- Bölgedeki 150 akademisyenin kayıt olması ile bir veritabanının oluşmuş olması,
- Gazikent ÜSİGEM’in 3 veya 5 yıllık Stratejik Yol Haritası’nın Hazırlanmış olması