• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

Gaziantep’in İç Göç konusunda Mevcut Durum Analizinin (Tanı Çalışmasının) Yapılması ve Strateji Belgesinin Hazırlanması Projesi

Gaziantep’in İç Göç konusunda Mevcut Durum Analizinin (Tanı  Çalışmasının) Yapılması ve Strateji Belgesinin Hazırlanması Projesi

Enstitü / Fakülte: Hasan Kalyoncu (Gazikent) Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Proje Ortağı: -

Program/Kurum veya Kuruluş : T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı / Doğrudan Faaliyet Destek Programı

Projenin Süresi: 3 ay

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 28.07.2011-28.11.2011

Projenin Amacı: Kırsal kesimden (ilçe ve köylerden) Gaziantep’e doğru yapılan iç göç ile diğer şehirlerden Gaziantep'e (Şahinbey ve Şehitkamil merkez ilçelerine) iç göçün etkilerini yani nedenleri ve sonuçları yapılan anketler çerçevesinde analiz etmek, daha sonra da bu etkilerin olumsuz yanlarının nasıl ortadan kaldırabileceği ya da en azından asgari bir seviyeye nasıl düşürülebileceği konusunda somut düşünceler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin Sonucu:

- 5 Anketöre saha çalışması konusunda eğitim verildi.

- Şehitkâmil ve Şahinbey merkez ilçelerinde yapılan saha çalışmaları ile göçle gelen 1236 kişiye yüz-yüze anket uygulamaları yapıldı.  

- Gaziantep’teki 30 yerel paydaşın (kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar) iç göç konusunda fikir ve görüşleri alındı.

- Paydaş Analiz Çalıştayı yapılarak İç Göç’e ilişkin Stratejiler belirlendi.

- Proje Ekibi tarafından MDA ve Strateji Belgesi hazırlanmaya başlandı.