• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

Suriye Mültecileri Sorununun Olası Ekonomik Etkileri ve Tedbir Stratejileri Projesi

Suriye Mültecileri Sorununun Olası Ekonomik Etkileri ve Tedbir Stratejileri Projesi Tamamlandı

Suriye Savaşı ve Suriyeli Mültecilerin TRC1 Bölgesi için oluşturduğu olası uzun vadeli etkiler analiz edilerek, TRC1 Bölge ekonomisineyönelik risk ve tehditler için proaktif stratejilerin üretilmesinin öngörüldüğü proje tamamlandı. İpekyolu Kalkınma Ajansı mali desteği ile hayata geçirilen projenin hedefleri şu şekildedir:

- Suriyeli Mülteciler sorununda Bölge Paydaşlarının ortak insiyatif oluşturmasını sağlayacak olan bir strateji belgesi olarak "Suriye Mültecileri Sorununun Olası Ekonomik Etkileri ve Tedbir Stratejileri Raporu"nun hazırlanması

- Krizin ekonomik etkilerinin azaltılması için bölgesel stratejiler üretilmesi,

- Mülteci Sorunsalı özelinde Suriye Krizinin Gaziantep, Kilis ve Adıyaman illerinin ekonomik sürekliliğine etkilerinin tespit edilmesi,

- Krizin Bölge ekonomisindeki etkilerinin azaltılması için kamu, sivil toplum ve özel sektöre düşen görevlerin belirlenmesi,

- Ulusal Mülteci Stratejilerine bölgesel bakış açısı ile altlık oluşturmak,

Proje kapsamında toplam 1510 kişi ile anketin gerçekleştirildiği saha araştırmasının ardından elde edilen veriler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından analiz edilip yorumlanarak ulaşılan sonuçlar rapor halinde yayımlanmıştır.