• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurulması Projesi

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurulması Projesi

Uygulama Birimi: Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi / KALİTTO

Proje Sahibi: Yıldız Teknik Üniversitesi

Proje Ortakları: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi

Hibe Veren Kurum: KOSGEB

Program: Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Proje Tipi: Belirli Etkinlikleri Geliştirme ve Destekleme

Proje Süresi: 5 Yıl

Projenin Amacı:

i) Katma değeri yüksek ürünler ortaya koyabilme potansiyelindeki ulusal teknolojik girişimleri belirlemek ve bu girişimlere küresel pazarda rekabet edebilmeleri için gerekli destekleri sunarak, yatırıma uygun hale gelmelerini sağlamak.

 ii) Etkin bir kuluçka merkezinin girişimcilere sadece ofis imkânı sunarak gelişmelerini beklemesi yeterli değildir. Pek çok önemli fikir ve yeni girişim, sadece finansal destek değil, bilgi ve mentörlük eksikliği nedeniyle teoriden pratiğe geçişte sorunlar yaşamakta, girişimci dilinde ‘Ölüm Vadisi’ adı verilen bu aşamadan geçemediğinden faaliyetlerine son vermek zorunda kalmaktadır. Kurulacak merkezde bu bilinç ve yaklaşım ile girişimcilere ofis imkânının yanı sıra, yönetsel, hukuki, finansal, networking, pazarlama, due diligence, Ar-Ge desteği, şirket değerleme vb. konularda mentörlük, eğitim, işbirliği ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.

 iii) Girişimlerin, iş fikriyle uyumlu doğru melek yatırımcı veya girişim sermayesi fonu ile bir araya gelerek, girişimleri için stratejik ve en karlı teklifi alabilmeleri için geniş bir yatırımcı ağına sahip olmaları gerekmektedir. Bu noktada, kurulacak merkezin bulunduğu bölgenin cazibesi ve konsorsiyumun proje önerisinde belirtmiş olduğu bölgedeki, ulusal ve uluslararası anlamdaki yetkinliği, iş ağları ve projeyi destekleyici ulusal ve uluslararası kurumlar, en etkin girişimci yatırımcı ağının oluşturulmasında rol oynayacaktır.