Gaziantep Sanayiinin Çevre Dostu Teknolojiye Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

Proje Sahibi: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hibe Veren Kurum: İpekyolu Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Proje Süresi: 3 ay

Proje Başlangıç ve Bitiş: 10.06.2016 - 10.09.2016

Projenin Amacı:

- Bölgede gıda, tekstil ve kimya sektöründe faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının çevre dostu teknolojiye dönüşümü sırasında ekonomik ekipman ve teçhizatların seçimi için gerekli parametrelerin sektörel bazda belirlenmesi.

- HKÜ Çevre Analiz Laboratuvarının, uluslar arası düzeyde geçerli kalibrasyon ve akreditasyonu için gerekli standart, doküman, validasyon çalışmalarının yapılarak ilgili parametrelerde akreditasyon sürecinin başlatılması.