Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

Proje Sahibi: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Proje Ortakları: Gaziantep Büyükşehir Beledilyesi, Gaziantep Ticaret Odası

Hibe Veren Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Proje Tipi: Belirli Etkinlikleri Geliştirme ve Destekleme

Proje Süresi: 12 ay

Proje Başlangıç ve Bitiş: 01.07.2016 - 30.06.2017

Projenin Amacı: Gaziantep bölgesinde kayıt dışı istihdam probleminin azaltılmasına katkı sağlanması 

BAŞLICA ETKİNLİKLER

  • Durum Tespit Faaliyetleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde yapılacak “Çalıştay” ile Gaziantep özelinde kayıt dışı istihdamın nedenleri ve çözüm önerileri tartışılacak ve ardından rapor kamuoyuyla paylaşılacak. İl genelinde kayıt dışı istihdam konusunda işçi ve işverenlerin bakış açılarının değerlendirildiği “anket” çalışması yapılacak.
  • Tanıtım Faaliyetleri: Yerel paydaşların temsilcilerinin katıldıkları toplantılar yapılarak kamuoyu kayıtlı istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirilecek, kayıtlı istihdamı teşviki amacıyla 3 adet “kamu spotu” ile çeşitli dokümanlar hazırlanarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.
  • Bilinçlendirme Faaliyetleri: Kayıt dışı istihdamın seviyesi, ekonomik ve sosyal etkileri, yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler gibi konuların ele alındığı “Kayıt dışı İstihdamla Mücadele” Paneli gerçekleştirilecek, Özellikle çalışan kesime yönelik “bilgilendirme seminerleri” yapılacak.
  • Eğitim Faaliyetleri: Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitelerinde istihdam oluşturmak için ihtiyaca yönelik mesleki eğitimler verilerek kursiyerlerin bir bölümü istihdam edilecek. Üniversite bünyesinde, istihdamı arttırmak adına kadınlara yönelik “Girişimcilik” eğitimi verilerek, iş kurma ve geliştirmeye verilen desteklerden yararlanmaları sağlanacak.