Bölgesel Analiz Laboratuvarı Kurulması Projesi 

Proje Enstitü/Fakülte: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Proje Program/Kurum veya Kuruluş: T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı / Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği Mali Destek Programı

Projenin Süresi: 12 ay

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 31.01.2012 - 31.01.2013 

Projenin Amacı:

Genel Amaç:
- Bölgedeki sanayi, yerel yönetimler ve tarım faaliyetlerine ait her türlü atıkların analizi yapılması,
- Atıkların azaltılması ve geri kazanım teknolojilerinin seçimi ve geliştirilmesine katkıda bulunulması,

Özel Amaç:
- Üniversite sanayi-işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitedeki araştırmacıların AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
- Sanayi kuruluşlarının ihtiyacı olan analizlerin yerinde ve zamanında yapılarak sanayinin ve yerel yönetimlerin tasarruf sağlanmasına katkıda bulunulması,
- Kurumların resmi kurumlara karşı sorumluluklarının yerine getirilmesine katkıda bulunulması.

Projenin Sonuçları:

- Analiz laboratuarının kurulması,

- Bölgede bulunan sanayicilerin, tarımsal faaliyet gösteren kurumların ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının karşılanarak sürdürülebilir endüstriyel ve tarımsal gelişmeye sağlanması,

- Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmesi,

- Üniversite-sanayi ve Üniversite-tarım işbirliği gerçekleştirilmesi,

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ihtisas öğrencilerinin araştırmaları için altyapı oluşturulması.

http://tto.hku.edu.tr/index.php/sanayi-isbirligi/110-cevre-ve-sehircilik-uygulama-ve-arastirma-merkezi