Gaziantep Sanayiinin Çevre Dostu Teknolojiye Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

Uygulama Birimi: HKÜ Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hibe Veren Kurum: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Program: 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Proje Tipi: Bilimsel Araştırma

Projenin Amacı:

- Bölgede gıda, tekstil ve kimya sektöründe faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının çevre dostu teknolojiye dönüşümü sırasında ekonomik ekipman ve teçhizatların seçimi için gerekli parametrelerin sektörel bazda belirlenmesi.

- HKÜ Çevre Analiz Laboratuvarının, uluslar arası düzeyde geçerli kalibrasyon ve akreditasyonu için gerekli standart, doküman, validasyon çalışmalarının yapılarak ilgili parametrelerde akreditasyon sürecinin başlatılması.