Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi Projesi

Uygulama Birimi: Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi / KALİTTO

Hibe Veren Kurum: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program: Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 

Proje Tipi: Altyapı Geliştirme