HKÜ Tasarım Buluşmaları Durağı ve Somut Olmayan Kültür Miras Araştırmaları Merkezi Projesi

Uygulama Birimi: HKÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fak.

Proje Yürütücüsü: Öğr. Üyesi Mehmet VANLIOĞLU

Hibe Veren Kurum: İpekyolu Kalkınma Ajansı

Program Tipi: Altyapı Geliştirme