• Fotovoltaik Enerji Sistemleri Eğitimi
 • Enerji Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı
 • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
 • Yüksek Rekabet Gücü
 • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
 • Sanayi İşbirliği

1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) Açıldı.

1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

 

 

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı'nın (UBAP) amacı; bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan 2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir.

 

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı’na yapılan başvurular konularındaki 1001 panellerinde ele alınacak, ancak bu programa özgü değerlendirme boyutları ve kriterleri kullanılacaktır.

 

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri öncelikli alanlar çerçevesinde desteklemektir.

 

Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile her türlü ölçekteki işletmelerde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik, birden fazla kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişinin işbirliği ile yürütülen, araştırma, geliştirme ve/veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu aşamaları ile bunların sonuçlarını ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek bir kurum, kuruluş gerçek veya tüzel kişi olan projelere öncelik verilir.

 

PROJE SÜRESİ

 

Proje süresi en fazla 36 aydır.

 

PROJE BÜTÇESİ

 

2014 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık 120.000 TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 4.800 TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

BAŞVURU TARİHLERİ

Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır. 2014 yılı başvuruları için son tarihler:

 • I. Dönem:
  • 4 Nisan 2014
 • II. Dönem:
  • 3 Ekim 2014

NOT: Basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin en geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen iletişim adresimize ulaştırılmış olması gerekmektedir.

İletişim Adresi: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere-ANKARA

 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1011-uluslararasi-bilimsel-arastirma-projelerine-katilma-programi-ubap