İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı proje teklif çağrısı

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı‘nın 2014 yılı proje teklif çağrısı 16 Aralık 2013 tarihi itibariyle başlamıştır.

1- Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Program (Kobiler için),

2- Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için),

3- Kültür-Turizm  Altyapısı  Mali Destek Programı  (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için),

 

Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı Örnek Proje Konuları:
- Aile hekimliği ve sağlık ocaklarının rehabilite edilmesine yöneli projeler
- Gezici Sağlık Hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
- Kırsal alanda ve ilçelerde anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler
- Sosyal yaşam, çocuk ve gençlik merkezlerinin kurulması ve iyileştirilmesine yönelik projeler
- Sosyal sorumluluk, toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik projeler(Örnek: Trafik kurallarına uyum, çevre sorunlarına duyarlılığın artırılmasına yönelik projeler)
- Mesleki eğitim merkezlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler
- Okul öncesi eğitim merkezlerinin kurulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler.

 

Kültür-Turizm  Altyapısı  Mali Destek Programı Örnek Proje Konuları:

- Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Akarsu ve göl kıyılarında doğa turizmi ve su sporlarına yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Eko-turizm, sağlık turizmi ve gastronomi turizmi gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Turizm kümeleri geliştirmeye yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Müze, kültür merkezi gibi kültürel tesislerin kurulmasına ve iyileştirilmesine yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,
- Ortak kullanıma açık sosyal ve kültürel alanların artırılmasına yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri,

Teklif çağrısı hakkında bilgi almak ve proje fikri sunmak isteyenler; Teknoloji Transfer Ofisi (Proje Bilgilendirme ve Destek Ofisi) Dahili : 1148