Bu Teklif Çağrısının genel hedefi,potansiyel faydalanıcılara gerek mevzuat, gerekse uygulama bağlamında Avrupa Birliği’nin siyasi konularla ilgili politikalarını tanımalarını sağlama ve Üye Ülkeler ile Türkiye’deki, siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörlerinin arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı tecrübelerin paylaşımı yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı vermektir.

 

Bu Teklif Çağrısının özel hedefleri:

  • Siyasi reformların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve Türk toplumunda reformların benimsenmesinin sağlanması için STK’ların kurumsal kapasitesinin iyileştirilmesi,
  • Siyasi kriterler alanında çalışan Türk STK’ları ve Avrupalı meslektaşları arasında ileri diyaloğun teşviki, daha iyi bilgi ve uzmanlık değişimi ve siyasi kriterlerle ilgili konularda Türkiye ve AB Üye Ülkeleri’nde yanlış anlamalar ve kaygıların azaltılması için sürdürülebilir ağların kurulması.

Projeler belirli bir Lot altında yer alan bir veya daha fazla öncelik alanını kapsayacak şekilde sunulmalıdır. Başvuru Sahipleri değerlendirme için Başvuru Formu’nda yalnızca bir lot belirtmelidir.

Lot 1: İnsan Hakları

Öncelik Alanları:

1.1  İnsan hakları hakkında farkındalık artırma

1.2  Mülteci/sığınmacı/göçmenlerin insan hakları

Lot 2: Ayrımcılıkla Mücadele

Öncelik Alanları:

2.1  Sosyal olarak korunmaya muhtaç kişiler

2.2  İfade özgürlüğü

2.3  Kültürler, dinler ve inançlar arası diyalog

Lot 3: Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü

Öncelik Alanları:

3.1 Siyasi kültür/demokratik katılım

3.2 Yargıya erişim de  dâhil olmak üzere yargı sistemi

 

Hibe Miktarları

Bu Teklif Çağrısı kapsamında verilecek hibeler aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır (tüm lotlar için):

  • Asgari hibe miktarı: 50.000 AVRO
  • Azami hibe miktarı: 150.000 AVRO

Proje Hakkında bilgi almak isteyenler Teknoloji Transfer Ofisi (Proje Bilgilendirme ve Destek Ofisi) Dahili : 1309