• Fotovoltaik Enerji Sistemleri Eğitimi
  • Enerji Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı
  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

HKÜ - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü işbirliği...

HKÜ - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü işbirliği...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü işbirliği ile Müdürlük çalışanlarına yönelik eğitim programı uygulanıyor. İşbirliği kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü Personeline "İnovasyon Yönetimi, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları" eğitimi verilecek. Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından koordine edilecek toplam 12 saatlik eğitim kapsamında kursiyerlerin kazanımları şunlar olacak:

- Ar-Ge, teknoloji, inovasyon, icat, değişim ve teknoloji yönetimi terminolojisine hakim olma,

- İnovasyon türlerini reel hayattan örnekler ile öğrenme,

- Dünyada ve Türkiye'de inovasyon ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma,

- İşletmelerde değişim yönetimi süreci nasıl işler ve değişimin türleri konularında katılımcıların bilgi edinme,

- Buluşlar ile markaların korunmasını sağlayan fikri sınai mülkiyet hakları ile koruma sistemi hakkında bilgi sahibi olma.