• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

HKÜ'den Özel Sektör ve STK'lara Eğitim Programları

HKÜ'den Özel Sektör ve STK'lara Eğitim Programları

Sanayi kesimi, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik eğitim ve teknoloji transferi faaliyetleri yürüten Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından çeşitli kesimlere yönelik yeni eğitim-sertifika programları organize edildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve çeşitli kurumların işbirliği ile gerçekleştirilen eğitim - sertifika programlarına katılmak isteyenlerin bağlı oldukları kurumların insan kaynakları bölümleri ile temas kurmaları gerekiyor.

 

                             Eğitim                                                                           Tarih                               Katılımcı Profili    
Şirketlerde Teknoloji, İnovasyon ve Ar-Ge Odaklı Gelişme 11 Ocak - 18 Ağustos 2016 Özel sektör çalışanları
Liderlik ve Girişimcilik 24 Mart - 6 Mayıs 2016 Gaziantep Mahalle Muhtarları
KOBİ AKADEMİSİ EĞİTİMLERİ 25 Ocak - 17 Şubat 2016 KOBİ ortakları ve çalışanları
HKÜ GELİŞİM AKADEMİSİ - II 9 - 13 Mayıs 2016 Gaziantepli Emlakçılar
HKÜ GELİŞİM AKADEMİSİ - II 10 - 14 Ekim 2016 Gaziantepli Emlakçılar
İnovasyon ve Değişim Yönetimi 11 - 12 Kasım 2016 Özel okul çalışanları
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 19 - 22 Aralık 2016 Girişimci adayları
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 26 - 29 Aralık 2016 Girişimci adayları
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları     7 - 8 Ekim 2016 Gaziantep Özel Erdem Okulları çalışanları
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları  21 - 22 Ekim 2016 Gaziantep Özel Erdem Okulları çalışanları
Stratejik Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirme 29 - 30 Eylül 2016 KOBİ ortakları ve çalışanları
İş Planı Hazırlama ve Ticarileştirme 27 - 28 Aralık 2016 Girişimci adayları
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları 28 - 29 Aralık 2016 OSB firma yetkilileri
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Yenilik Yönetimi 10 - 11 Kasım 2016 KOBİ ortakları ve çalışanları
Kişisel İş Planlama ve Zaman Yönetimi Eğitim    8 - 9 Aralık 2016 KOBİ ortakları ve çalışanları
Pazarlama Teknikleri ve Müşteri İlişkileri 21 - 23 Aralık 2016 KOBİ ortakları ve çalışanları
Fotovoltaik Enerji Sistemleri ve Yenilenebilir Enerji Girişimciliği 15 - 17 Nisan 2016 KOBİ ortakları ve çalışanları, girişimci adayları