• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (Tasarısının) Getirdiği Yenilikler ve Muhtemel Sorunlar Sempozyumu

Yeni FSMH Kanunu Tasarısı HKÜ'de Tartışılacak

11 Mayıs 2016 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu (Tasarısı), marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model gibi sınai mülkiyet haklarına ilişkin önemli değişikler öngörmektedir. Ülkemizin sınai mülkiyet haklarının gelişimine önemli katkısı olması beklenen Tasarının birçok yönden değerlendirilmesi ve tartışılması gerekmektedir. Bu amaçla düzenlenen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) işbirliği ile bir Sempozyum düzenleniyor.

5 Aralık 2016 tarihinde yapılacak sempozyumda sunulacak tebliğlerin Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (Tasarısının) marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model gibi sınai mülkiyet haklarına getirdiği yeniliklere ilişkin olması gerekmektedir. Sempozyumda tebliğ sunmak isteyenler aşağıdaki konuları kapsayan tebliğ özetlerini 27.10.2016 tarihine kadar gönderebileceklerdir. Özetleri gönderilen tebliğler bilim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde sempozyumda sunulacaktır. Sempozyumun dili Türkçe’dir.

1- Marka tescil süreci, mutlak ve nispi ret nedenleri.
2- Marka yayımına itiraz eden tarafın markasına ilişkin kullanımı ispat zorunluluğu ve sonuçları.
3- Tanınmış markanın ispatı.
4- Markaların birlikte var olması ve grup şirketlerine ait markaların devri
5- Markanın hükümsüzlüğü ve iptali.
6- Marka hakkının hukuki ve cezai koruması.
7- Markanın TPE tarafından iptali ve sonuçları.
8- Geleneksel ürün adının tescil yoluyla korunması.
9- Coğrafi işaretlerin denetimi.
10- Tescilsiz tasarım ve koruması.
11- Tasarım tescil başvurusuna ilişkin yenilik incelemesi.
12- Tasarımların hükümsüzlüğü.
13- Tasarım hakkının hukuki ve cezai koruması.
14- Birleşik ürünün görünmeyen parçalarının tasarım koruması.
15- Çalışanların ve üniversite öğretim elemanlarının tasarım hakkı sahipliği.
16- İncelemesiz patent belgesi verilmesine son verilmesi.
17- Faydalı model belgesine araştırma raporu düzenleme zorunluluğu.
18- Patent verildikten sonra itiraz edilmesi ve sonuçları.
19- Patent lisansı, zorunlu lisans
20- Patentin ve faydalı modelin korunması ve istemlerin rolü.
21- Patentin hükümsüzlüğü.
22- Patent hakkının hukuki ve cezai koruması.
23- Diğer İlişkili konular.

Ayrıntılı bilgi talebi ve bildiri özeti yollamak için; Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.