• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

Erasmus+ Programı HKÜ'de Tanıtıldı


Erasmus+ Programı HKÜ'de Tanıtıldı

En önemli Avrupa Birliği kaynaklı hibe programlarından Erasmus+ Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen seminer ile tanıtıldı. Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, istihdam edilebilirlik, yaratıcılık ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla eğitim, gençlik alanında ya da işgücü piyasasında aktif olarak yer alan her türlü kurum kuruluş arasında gerçekleştirilecek eğitim, öğretim faaliyetlerinde kurumsal işbirliğinin destekleneceği faaliyetleri içeren Erasmus+ programı, 15 Mayıs 2015 tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Amfisi'nde gerçekleştirilen Tanıtım Semineri ile katılımcılara anlatıldı.

Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) organizasyonu ile gerçekleştirilen seminerde Türkiye Ulusal Ajansı’ndan Gençlik Çalışmaları Koordinatörü İbrahim Demirel ve Uzman Mehtap CAM KUMDAKÇI tarafından Erasmus+ Programı hakkında genel bilgiler vererek özellikle KA2 Stratejik Ortaklıklar başlıklı Merkezi Projeler hakkında sunumlar yaptılar. Seminere Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve diğer üniversitelerden akademisyenlerin yanısıra özel sektör kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldılar.