• Fotovoltaik Enerji Sistemleri Eğitimi
  • Enerji Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı
  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

TÜBİTAK 1001, 1005 ve 3501 Çağrıları Son Başvuru Tarihi 4 Eylül...

ARDEB’in yürüttüğü destek programlarından 1001, 1005 ve 3501 nolu programlar kapsamında hazırlanacak projelerin 2015 yılı başvuru tarihleri TÜBİTAK tarafından açıklanmıştır.

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı:

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemektir.

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı:

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

3501 - Kariyer Geliştirme Programı:

Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir programdır.

2015 yılı son başvuru tarihleri:

15 Temmuz 2015 - 4 Eylül 2015 (Basılı Kopya: 11 Eylül 2015)

Ayrıntılı bilgi ve destek için Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi-KALİTTO: 211 80 80 / 1148