Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO):

KALİTTO, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin sürdürülebilir Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurulması, üniversite kaynaklı girişimlerin artırılması, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının paydaşların kullanımına sunulması ve fikri sınaî mülkiyet haklarının geliştirilmesi faaliyetlerini gerçekleştiren birimidir.

KALİTTO, tam zamanlı uzmanlar ve akademik kadroya mensup uzman personeli ile öğretim elemanları, sanayici ve öğrencilerden oluşan hedef gruba farklı modüller kapsamında hizmet vermektedir.

 

Proje Destek ve Uygulama

 • Ulusal ve Uluslar Arası Destek Programlarına Erişim
 • Bilimsel ve Teknik Organizasyonlar
 • Proje Planlama, Bütçeleme ve Yönetimi Danışmanlığı

 

Proje Yönetimi ve Danışmanlığı

 • Entegrasyon Yönetimi
 • Kapsam Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi

 

    Üniversite – Sanayi İşbirliği

 • Ar-Ge Projeleri Geliştirme ve Yönetme
 • Kaynak ve Risk Sermayesi Temini
 • Ürün ve Süreç İyileştirme
 • Mentörlük Sistemi
 • Co-Op Education Sistemi

 

    Fikri Sınaî Mülkiyet Hakları (FSMH)

 • Patent, Marka, Endüstriyel Tasarım Danışmanlığı
 • FSMH Süreç Takibi
 • Patentlerin Ticarileştirilmesi
 • Lisanslama
 • Hukuki ve Mali Danışmanlık

 

Girişimcilik

 • Akademisyen ve Öğrencilere Kuluçka Merkezi hizmeti
 • Şirket Kurulumu ve Yönetimi Desteği
 • Hukuki ve Mali Danışmanlık