FSMH Süreci:

Fikri ve sınaî hakların yönetimi ve lisanslama modülü; Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, akademisyen ve öğrencilerin buluş bildirim sayısının arttırılması ile ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasında etkin rol almaktadır. Bu kapsamda akademisyen, öğrenci ve sanayicilerden oluşan hedef gruba patent/faydalı model/tasarım tescili eğitimleri verilmekte, başvuru dosyası hazırlamada danışmanlık yapılmaktadır. HKÜ bünyesindeki buluşların tescil edilmesi veya ticarileştirilmesi için aşağıda linki yer alan buluş bildirim formunun doldurularak KALİTTO'ya başvuru yapılması gerekmektedir.

Buluş Bildirim Formu