AB PROJE TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" Hasan Kalyoncu Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda öğretim üyelerine tanıtıldı. Genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması olarak açıklanan teklif çağrısına Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin üniversite-toplum işbirliğini hayata geçirecek projeler ile katılım sağlaması hedefleniyor. 

50 bin Euro ile 300 bin Euro arasında hibe verilebilecek sözkonusu programın öğretim üyelerine tanıtılması amacıyla İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen toplantıda uygulanabilecek proje fikirleri tartışıldı.