• Mühendislikte İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • İnovasyon ve İnovatör Beyni

    Başvuru için görsele tıklayınız.

  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

HKÜ’den AB Projesi Başarısı

HKÜ’den AB Projesi Başarısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde uygulamaya başlanan AB projesi kapsamında girişimcilikle ilgili yeni bir e-öğrenme sistemi oluşturulacak. Uşak Üniversitesi ve Avrupa’daki diğer ortakların yer aldıkları konsorsiyum tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilen Erasmus+ Projesi çalışmaları başladı. HKÜ’nün İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Erdoğan Yayla tarafından temsil edildiği proje ekibi, gerçekleştirdiği toplantılar ve proje çıktıları ile uygulamaya hız verdi. “Innovative Motivation Approach For Vocational Training And Its Virtual Application” (Mesleki Eğitim ve Sanal Uygulama İçin Yenilikçi Motivasyon Yaklaşımı) isimli Avrupa Birliği projesi sanal öğrenme bilincini sistematik bir şekilde, akademik çalışmalarla teknik yenilik programları uygulamalarının geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi eğitim müfredatı ve e-öğrenme sistemi oluşturulmasını içeriyor. 24 ayda tamamlanacak proje kapsamında, sanal öğrenme bilincini sistematik bir şekilde, akademik çalışmalarla teknik yenilik programları uygulamalarının geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi eğitim müfredatı ve e-öğrenme sistemi oluşturulacak. Aynı zamanda anket raporları, AB ülkelerindeki motivasyon eğitimi gözlem raporları, görüşme raporları, analiz değerlendirme raporları, sayısal veriler, röportajlar, çözüm önerileri, ortaklarımız arasında ağ kurma faaliyetleri ile kurulacak web tabanlı ağların oluşturulması sağlanacak. Girişimcilere ve akademisyenlere yönelik, nitelik çerçevesindeki asgari seviyede ihtiyaç duyacakları yenilikçi yayım metodolojilerini içerecek bir eğitim modülü hazırlanacak. Modül kapsamında hazırlanacak basılı ve görüntülü eğitim materyalleri pilot eğitimlerle test edilerek açık erişimli web sitesinde kullanıma sunulacak.