• Fotovoltaik Enerji Sistemleri Eğitimi
  • Enerji Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı
  • Yenilikçi, Katılımcı ve Paylaşımcı Yaklaşım
  • Yüksek Rekabet Gücü
  • Araştırma Geliştirme - Üretim Geliştirme
  • Sanayi İşbirliği

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (Tasarısının) Getirdiği Yenilikler ve Muhtemel Sorunlar Sempozyumu

Yeni FSMH Kanunu Tasarısı HKÜ'de Tartışılacak

11 Mayıs 2016 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu (Tasarısı), marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model gibi sınai mülkiyet haklarına ilişkin önemli değişikler öngörmektedir. Ülkemizin sınai mülkiyet haklarının gelişimine önemli katkısı olması beklenen Tasarının birçok yönden değerlendirilmesi ve tartışılması gerekmektedir. Bu amaçla düzenlenen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) işbirliği ile bir Sempozyum düzenleniyor.

5 Aralık 2016 tarihinde yapılacak sempozyumda sunulacak tebliğlerin Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (Tasarısının) marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model gibi sınai mülkiyet haklarına getirdiği yeniliklere ilişkin olması gerekmektedir. Sempozyumda tebliğ sunmak isteyenler aşağıdaki konuları kapsayan tebliğ özetlerini 27.10.2016 tarihine kadar gönderebileceklerdir. Özetleri gönderilen tebliğler bilim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde sempozyumda sunulacaktır. Sempozyumun dili Türkçe’dir.

1- Marka tescil süreci, mutlak ve nispi ret nedenleri.
2- Marka yayımına itiraz eden tarafın markasına ilişkin kullanımı ispat zorunluluğu ve sonuçları.
3- Tanınmış markanın ispatı.
4- Markaların birlikte var olması ve grup şirketlerine ait markaların devri
5- Markanın hükümsüzlüğü ve iptali.
6- Marka hakkının hukuki ve cezai koruması.
7- Markanın TPE tarafından iptali ve sonuçları.
8- Geleneksel ürün adının tescil yoluyla korunması.
9- Coğrafi işaretlerin denetimi.
10- Tescilsiz tasarım ve koruması.
11- Tasarım tescil başvurusuna ilişkin yenilik incelemesi.
12- Tasarımların hükümsüzlüğü.
13- Tasarım hakkının hukuki ve cezai koruması.
14- Birleşik ürünün görünmeyen parçalarının tasarım koruması.
15- Çalışanların ve üniversite öğretim elemanlarının tasarım hakkı sahipliği.
16- İncelemesiz patent belgesi verilmesine son verilmesi.
17- Faydalı model belgesine araştırma raporu düzenleme zorunluluğu.
18- Patent verildikten sonra itiraz edilmesi ve sonuçları.
19- Patent lisansı, zorunlu lisans
20- Patentin ve faydalı modelin korunması ve istemlerin rolü.
21- Patentin hükümsüzlüğü.
22- Patent hakkının hukuki ve cezai koruması.
23- Diğer İlişkili konular.

Ayrıntılı bilgi talebi ve bildiri özeti yollamak için; Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

HKÜ’den istihdama katkı projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından uygulanan AB projesi ile Gaziantep bölgesinde kayıt dışı istihdam probleminin azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı ile hayata geçirilen “Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor” isimli proje kapsamında konu ile ilgili analiz çalışmalarının yanı sıra bu sorunun azaltılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler şu şekilde:

  • Durum Tespit Faaliyetleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde yapılacak “Çalıştay” ile Gaziantep özelinde kayıt dışı istihdamın nedenleri ve çözüm önerileri tartışılacak ve ardından rapor kamuoyuyla paylaşılacak. İl genelinde kayıt dışı istihdam konusunda işçi ve işverenlerin bakış açılarının değerlendirildiği “anket” çalışması yapılacak.
  • Tanıtım Faaliyetleri: Yerel paydaşların temsilcilerinin katıldıkları toplantılar yapılarak kamuoyu kayıtlı istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirilecek, kayıtlı istihdamı teşviki amacıyla 3 adet “kamu spotu” ile çeşitli dokümanlar hazırlanarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.
  • Bilinçlendirme Faaliyetleri: Kayıt dışı istihdamın seviyesi, ekonomik ve sosyal etkileri, yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler gibi konuların ele alındığı “Kayıt dışı İstihdamla Mücadele” Paneli gerçekleştirilecek, Özellikle çalışan kesime yönelik “bilgilendirme seminerleri” yapılacak.
  • Eğitim Faaliyetleri: Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitelerinde istihdam oluşturmak için ihtiyaca yönelik mesleki eğitimler verilerek kursiyerlerin bir bölümü istihdam edilecek. Üniversite bünyesinde, istihdamı arttırmak adına kadınlara yönelik “Girişimcilik” eğitimi verilerek, iş kurma ve geliştirmeye verilen desteklerden yararlanmaları sağlanacak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi eş finansmanı ile uygulanmakta olan toplam 1 yıl süreli projenin koordinasyonu KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından yapılıyor.

Girişimciler StarTURK ile ABD’ye açılacak

Teknoloji alanında yenilikçi fikirlere sahip girişimciler ABD’nin Silikon Vadisi-Palo Alto bölgesinde kurulacak kuluçka merkezi ile dünyaya açılacaklar. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin de yer aldığı StarTURK konsorsiyumu tarafından hazırlanan proje KOSGEB tarafından ilk kez açılan Uluslararası Kuluçka Merkezi programında başarılı oldu. HKÜ’nin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin katılımlarıyla hazırlanan StarTURK Kuluçka Merkezi Projesi desteklenmeye hak kazandı. StarTURK Kuluçka Merkezi’ne KOSGEB, 5 yıl boyunca toplamda 3.850.000$ destek sağlayacak.

Ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlara açılması ve yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alması amacıyla KOSGEB tarafından oluşturulan mekanizma Üniversitelerin güçlerini birleştirerek kurdukları StarTURK konsorsiyumu aracılığıyla hayata geçirilecek.

Başvuru sonucunun açıklanmasının ardından hakkında açıklama yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “KOSGEB üniversitelerin oluşturduğu konsorsiyum üzerine Amerika’da açacakları kuluçka merkezlerine yüzde 80 oranında destek sağlayacak. Bizim oluşturduğumuz Türkiye’nin en köklü üniversiteleri yer aldığı konsorsiyumda 700’e yakın şirketleri temsil ediyoruz. Bu şirketler şu anda teknoloji ve bilim üretmek üzere teknoparklarda faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki girişimcileri global pazara, Amerika pazarına çıkartarak oradan bir dünya pazarı oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.